SE VAD SOM HÄNDER I VÅR COMMUNITY!

Vägen framåt

Om du vet vart du ska så är det lättare att komma fram.

Så skulle man kunna sammanfatta vad det innebär att ha en tydlig målsättning.
Målsättning kan innebära en massa olika saker.
Ett mål kan t.ex. vara prestation och/eller resultatdrivet.


Ett resultatmål kan vara ”Jag ska vinna tävlingen xxx”
Medans ett prestationsmål kan vara ”jag ska lyfta X antal kilo mer än jag tidigare gjort i den här övningen”.

Ett sådant mål skapar en väldigt tydlig bild av vad prestationen behöver bestå av för att nå hela vägen.
Prestations och resultatmål är oftast väldigt motiverande för de personer som drivs av denna typ av mål.

En annan typ av mål kan vara av mer känslomässig karaktär.
Här kanske vi eftersträvar ett visst sinnestillstånd eller känsla i kroppen som vi vill uppnå.
Beroende på hur ett sådant mål är utformat så kan det vara väldigt tydligt även det.

Vad är då mening och syfte med att ha målsättningar med sin hälsa, sitt yrke, sitt familjeliv etc?
Att ha en målsättning kan bidra till en tydlighet och hjälpa till att bidra till att du tar små steg mot det liv du vill leva.

På Gatt i Training jobbar vi med kontinuerliga målsättningssamtal med alla våra medlemmar.
Dessa syftar till att dels stanna upp och reflektera över vad jag redan har i livet och vad jag uppnåt.

Dels så innebär det en möjlighet för oss att bidra med kunskap och coachning och staka ut en väg framåt mot mål längre fram.

Vad motiverar dig och hur ser din målsättning för 2022 ut?

Anders Gatti

Fyll i formuläret för att sätta igång!

Ta det första steget mot resultaten som du vill nå!

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.
To learn more about how we use cookies, view our cookie policy