SE VAD SOM HÄNDER I VÅR COMMUNITY!

Håriga målsättningar!

Mål, stora mål med stort M.

Varför ska du sätta såna?

Först och främst så är inte stora målsättningar något som alla uppskattar och det måste man respektera.
Men de flesta triggas och motiveras av att sätta mål, så hur ska man gå till väga när man sätter upp ett eller flera mål?

Det finns ett klassiskt begrepp när man ska sätta mål som kallas S-M-A-R-T. “SMART” står för specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsbestämt.

Med “specifikt” så menas att det ska vara tydligt om vad som ska uppnås.

“Mätbart” innebär att man förutbestämmer hur man mäter att man har lyckats. Inom träning så är det ibland självklart om vi pratar tex vikter, repetitioner, tid, sträcka. Om dina mål inte går att mäta på detta sätt så behöver du tydliggöra på annat sätt när målet är uppnått.

Med” accepterat” menas, vem eller vilka är inblandade? Om det bara är dig själv så måste du själv ha accepterat målet som ditt. Dvs att du verkligen vill och tror på ditt mål.

“Realistiskt” innebär precis som det låter att målet är realistiskt. Om du har som mål att springa milen under 40 minuter om 6 månader men i dagsläget inte ens klarar milen så behöver flytta tidsplanen eller bryta ner ditt slutmål i mindre delmål.

Tidsbestämt är precis som det låter, när ska du ha uppnått det du vill uppnå?

När det gäller denna del så tycker jag om att dela upp målet i mindre delar.
Säg tex att jag ska öka min knäböj med 20 kg på ett år, då bör jag ha ökat med 10kg efter 6 månader och med 5 kg efter tre månader.

Att bryta ned målet i mindre delmål på detta sätt har flera fördelar.
Först så ger delmål fler tillfällen att fira framstegen vilket i sig är motiverande.
Om du inte når delmålen så behöver du justera din plan så att du faktiskt når dit du vill.

När vi pratar träning och mål så har många människor “utseendemål”, detta är inget fel i sig eftersom för de flesta människor är utseendet viktigt (i olika grad så klart).
Min erfarenhet efter en halv livstid i branschen är dock att rena utseendemål tenderar att aldrig “nås” och oftast skapar ångest och frustration.
Jag rekommenderar helst prestationsbaserade mål eftersom dessa är lättare att mäta, ger tillfredställelse när du når dem, samt är lätta att hela tiden korrigera.

När prestationen är på tillräckligt hög nivå så kommer du dessutom att se ut därefter!

På Gatti Training träffar vi alla medlemmar varje kvartal för ett så kallat målsättningssamtal. Detta syftar till att både fira de framgångar man har nått samt att vara en guide på vägen mot nya mål.

Vart vill du komma någonstans och när ska du vara där?

Anders Gatti

Fyll i formuläret för att sätta igång!

Ta det första steget mot resultaten som du vill nå!

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.
To learn more about how we use cookies, view our cookie policy